கல்லறை பூக்கள் யாவும்
தண்ணீரை கேட்பதில்லை
கண்ணீரை கொண்டே அவை பூக்கும்!!!

கண்ணீரில் பூத்த பூக்கள்
துயில் கொள்ளும் தேசம் இது
என்றிந்த தேசம் வாசம் வீசும்..!!!

0 கருத்துகள்:

பயணிகள்

வலைப்பதிவு காப்பகம்

பயணித்தோர்

பதிவுகள்

வருகைப்பதிவு