“முத்தங்கள் எதற்கடி... எண்ணிக்கொள்ளவா அல்லது எண்ணிக்கொல்லவா???” என்றேன்"
"ம்ம்ம்... எண்ணிக்கொல்வதை எண்ணிக்கொள்வதற்கு" என்றாள்.

1 கருத்துகள்:

வார்த்தைகளின் கோர்வையை மாற்றி, ஒரு கவிதை வடிவில் தரலாமே?

பயணிகள்

பயணித்தோர்

பதிவுகள்

வருகைப்பதிவு