உங்களது மரணத்தில் உண்மையான ஆதாயத்தினை அடைந்தது அமெரிக்கா உள்ளிட்ட வெளிநாடுகளும் இங்குள்ள பிராமணர்கள் மற்றும் உயர் சாதியினருமே என்றுமே நாம் கண்டு இருக்கின்றோம். இருந்தும் உங்களது மரணத்துக்கான பழி தமிழ் இனத்தின் மீது சுமத்தப்பட்டு இருக்கின்றது. அது ஏன் என்பது உங்களுக்கும் கூட குழப்பமாகத் தான் இருக்கலாம். அக்குழப்பத்திற்கு விடையினைக் காண வேண்டும் என்றால் அதற்கு நாம் இந்தியாவினைப் பற்றியும் அதன் வரலாற்றைப் பற்றியும் சிறிது காண வேண்டி இருக்கின்றது. அதற்கு முன்னர் உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி

அமெரிக்க கிருத்துவர்கள் இந்தியர்களா?

முட்டாள்தனமான கேள்வியாகத்தானே தெரிகின்றது. உண்மையும் அது தான். அமெரிக்க கிருத்துவர்கள் அமெரிக்கர்கள் ஆவார்களே அன்றி இந்தியர்கள் ஆக மாட்டார்கள். அவர்கள் இந்தியாவில் வந்து தங்கினாலும் அவர்கள் இந்தியர்கள் ஆக மாட்டார்கள். இதனை நீங்கள் ஏற்றுக் கொள்வீர்கள் என்றே நான் நம்புகின்றேன்.

இதன் அடிப்படையிலேயே நாம் சீரியக் கிருத்துவர்களைக் காண வேண்டி இருக்கின்றது. கி.பி நான்காம் நூற்றாண்டில் இன்றைய கேரளக் கடற்கரைக்கு வந்து சேர்ந்த சீரிய நாட்டினைச் சார்ந்த சீரியக் கிருத்துவர்கள் இன்று இந்தியர்களாக இருக்கின்றனர். அதுவும் உயர் சாதியினராக இருக்கின்றனர். அவர்கள் ஏன் அவ்வாறு இருக்கின்றனர் என்றக் கேள்விக்கு விடைத் தேடத் துவங்குவதில் இன்று இந்தியா சந்தித்துக் கொண்டு இருக்கும் பல பிரச்சனைகளுக்கும் விடைகள் கிட்டும் என்பதே எனது எண்ணம்.

இந்தியா என்பது என்றுமே ஒரே நாடாக இருந்தது இல்லை ராஜீவ் அவர்களே. இதனை நீங்கள் உங்களது தாத்தா எழுதிய கடிதங்கள் மற்றும் நூல்களை படித்து இருந்தீர்கள் என்றாலே சிறிது அறிந்து இருப்பீர்கள். பல்வேறு காலங்களில் பல்வேறு இனக்குழுக்கள் இன்று இந்தியா என்று இருக்கும் நிலப்பரப்பின் மீது போர் தொடுத்தோ அல்லது வணிகம் சார்ந்தோ அல்லது பிழைக்க வழி தேடியோ வந்து அங்கேயே குடி கொண்டே தான் இருந்து இருக்கின்றனர்.

அசோகனின் காலத்தில் அவனது ஆட்சிக்கு உட்பட்ட யவன அரசர்களைப் பற்றியக் குறிப்பு இருக்கின்றது. தெற்கே இன்று கேரளம் என்று வழங்கப்பெறும் கடற்கரையோரம் கிரேக்க குடி இருப்புகள், ரோம குடி இருப்புகள், யூத குடி இருப்புகள் மற்றும் அவர்கள் ஆட்சி புரிய வழங்கப்பட்ட இடங்கள் என்று பல்வேறு இடங்கள் இருந்ததை வரலாற்றில் நாம் அறியத் தான் முடிகின்றது.

மேலும் சத்திரியர்கள் என்று ஆரியப் பிரிவுகளில் ஒன்றாக அறியப்பெறும் பிரிவினைச் சார்ந்தவர்களான ராஜபுத்திரர்கள் என்பவர்களும் இந்தியாவிற்கு வெளியே இருந்து இங்கே வந்த நாடோடி இனத்தினைச் சார்ந்த சகர்கள் மற்றும் சித்தியர்கள் ஆகியோரின் வம்சாவளியினரே என்றே உங்களின் தாத்தா கூறி இருப்பதும் இங்கே குறிப்பிடத்தக்கது.

அதாவது இந்தியா என்று இன்று வழங்கப்பெறும் நிலப்பரப்பினில் பல்வேறு இன மக்கள் ஆண்டு இருக்கின்றனர்...குடி ஏறி இருக்கின்றனர்...இங்கேயே நிரந்தரமாக தங்கியும் இருந்து இருக்கின்றனர். கிரேக்கர்கள் இருந்து இருக்கின்றனர்...ஈரானியர் இருந்து இருக்கின்றனர்...ரோமர்கள் இருந்து இருக்கின்றனர்...சீரியர்கள் இருந்து இருக்கின்றனர்...யூதர்கள் இருந்து இருக்கின்றனர்....இன்னும் பல்வேறு மக்கள் இருந்து இருக்கின்றனர். ஆனால் இங்கே நாம் கவனிக்க வேண்டியது என்னவென்றால், இவர்கள் அனைவரும் இன்று அவர்களாக இங்கே இல்லை. அதாவது...

இந்திய நிலப்பரப்பினில் வந்துத் தங்கிய யூதன் இன்று யூதனாக இல்லை...!!!
இந்திய நிலப்பரப்பினில் வந்து குடியேறிய கிரேக்கன் இன்று கிரேக்கனாக இல்லை..!!!
இந்திய நிலப்பரப்பினில் குடியேறிய சகர்கள் இன்று சகர்களாக இல்லை...!!!

அவர்கள் அனைவரும் இந்தியர்கள் என்ற பெயரிலே ஒன்றாக இருக்கின்றனர். அதுவும் நீங்கள் நன்றாக அறிந்த வர்ணாசிரமத்தின் அடிப்படையில் அவர்கள் அனைவரும் பெரும்பாலும் உயர் சாதியினராக இருக்கின்றனர். அதே நேரம் இந்திய நிலப்பரப்பின் பூர்வீக குடியினரான பெரும்பான்மையினரான மக்கள் தாழ்த்தப்பட்டு சூத்திரர்கள் என்றும் பஞ்சமர்கள் என்றுமே வைக்கப்பட்டு இருக்கின்றனர். வியப்பாக இருக்கின்றது தானே.

இந்த சூழ்நிலையைப் பற்றி நீங்கள் மேலும் விரிவாக அறிந்துக் கொள்ள அமெரிக்காவின் வரலாறு உங்களுக்கு உதவக் கூடும்.

உண்மையில் அமெரிக்கா என்று ஒரு நாடோ அல்லது அமெரிக்கர்கள் என்ற ஒரு இனமோ கிடையாது என்பதனை நீங்கள் நன்றாக அறிவீர்கள் என்றே நம்புகின்றேன். அமெரிக்கா என்று இன்று வழங்கப்படும் நிலப்பரப்பினில் வாழ்ந்துக் கொண்டு இருந்த பூர்வீக மண்ணின் மைந்தர்களான செவ்விந்தியர்களைக் கொன்று ஒடுக்கியப் பின்னர் அங்கு சென்று இடத்தினைப் பிடித்த ஐரோப்பிய மக்களே இன்று அமெரிக்கர்கள் என்று வழங்கப்படுகின்றனர் என்றும் அவர்கள் பிடித்த இடமே அமெரிக்கா என்றும் நீங்கள் அறிவீர்கள். இடத்தினைப் பிடித்த அந்நியர்களும் வந்தேறிகளும் அங்கே ஆட்சியினைப் பிடித்துக் கொண்டு இருக்கும் பொழுது மண்ணின் மைந்தர்களான மக்களின் நிலை என்னவென்று யாரும் அறியாத நிலை தான் அங்கே இருக்கின்றது.

அதே வரலாற்று நிகழ்வு தான் இங்கேயும் நிகழ்ந்துக் கொண்டு இருக்கின்றது. ஆனால் இங்கே உள்ள மண்ணின் மைந்தர்களை செவ்விந்தியர்களைக் கொன்றது போல் யுத்தத்தினால் வெல்ல முடியாத நிலையில் சூழ்ச்சிகள் பல கையாளப்பட்டு வந்தேறிகளும் அந்நியர்களும் உயர் சாதியினராய் இருக்க மண்ணின் மைந்தர்களோ சூத்திரர்கள் என்றும் பஞ்சமர்கள் என்றும் வைக்கப்பட்டு அறியாமையில் இருக்கின்றனர்.

இந்த வரலாற்றினை நீங்கள் அறிந்தால் தான் ஏன் உங்களின் மரணத்தினையும் உங்களையும் சாக்காக வைத்து மண்ணின் மைந்தர்களான தமிழர்கள் தாழ்த்தப்பட்டும் அழிக்கப்பட்டும் கொண்டு இருக்கின்றனர் என்பதை நீங்கள் அறிய முடியும்.

தமிழர்கள் சிறப்பானவர்கள் ஐயா...!!!

உலகின் முதல் இனம் என்று இன்று பெரும்பாலும் உலகம் ஏற்றுக் கொள்ளும் ஒரு இனம் தமிழ் இனம். ஒரு காலத்தில் இந்திய நிலப்பரப்பு முழுமையுமே தமிழர்களே இருந்து வந்தனர் என்று அம்பேத்கர் அவர்கள் கூறியது வெறும் மிகையல்ல. அதற்கு சான்றாக இன்று சிந்து சமவெளி நாகரீகம் தமிழர்களின் நாகரீகம் என்று பல ஆராய்ச்சிகள் கூறுவதும் அங்கே தமிழர்களின் புகழ் பெற்ற ஊர்ப் பெயர்களான மதுரை, வஞ்சி, தொண்டி போன்றவை காணப்படுவதும் தமிழர்களின் பெருமைக்கும் அவர்கள் இம்மண்ணின் மைந்தர்கள் என்பதற்கும் சான்றுகளாகும். ஏன் இந்திய நிலப்பரப்பு முழுவதையும் கிட்டத்தட்ட பிடித்த அசோகனின் காலத்திலும் தெற்கே பாண்டியர்களும் சோழர்களும் சுதந்திரமாய் ஆட்சி புரிந்துக் கொண்டு தானே இருந்தனர்.

அப்பேர்பட்ட தமிழர்கள் தாம் இன்று உங்களது பெயரினால் அழிக்கப்பட்டுக் கொண்டு இருக்கின்றனர். அவ்வாறு முக்கியமாக தமிழர்களை அழிக்கும் பணியை முன் இருந்து செய்பவர்கள் பிராமணர்கள் மற்றும் மலையாளிகள் என்பதையும் நீங்கள் அறிந்து இருக்கக் கூடும். காரணம் உங்களைச் சுற்றி பெரும்பாலும் அவர்கள் தானே இருந்து இருப்பர். அதனால் அவர்களை நீங்கள் அறிந்து இருக்கக் கூடும்.

அவர்கள் அவ்வாறு அழிக்க முயல வேண்டியக் காரணம் என்ன? தமிழர்கள் இம்மண்ணின் மைந்தர்கள் என்பதனாலா? தமிழர்கள் இருக்கும் வரை அவர்களால் அவிழ்த்து விடப்பட்டு இருக்கும் பொய்களும் புரட்டுகளும் சூழ்ச்சிகளும் என்றாவது உடைந்து அவர்களின் மேலாதிக்கம் உடைந்து விடும் என்ற அச்சத்தினாலா?

என்ற கேள்விகளுக்கு நாம் நிச்சயம் பதில் கண்டாகத்தான் வேண்டி இருக்கின்றது ராஜீவ் அவர்களே.

அதுவும் குறிப்பாக பிராமணர்கள் என்பவர்கள் வந்தேறிகள் என்று தமிழ் இனம் முழங்கிக் கொண்டு இருக்கும் பொழுது,

மலையாளிகள் என்று இன்று அழைக்கப்படுபவர்கள் பெரும்பாலும் அந்நிய நாட்டினைச் சார்ந்தவர்களாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கும் பட்சத்தில் (மேற்கு கடற்கரையோரப் பகுதியில் நிகழ்ந்த யூத குடியேற்றங்கள், கிரேக்க மற்றும் ரோம குடியேற்றங்கள், சீரியக் குடியேற்றங்கள் போன்ற அன்னியர்கள் இன்று கேரளா எனப்படும் பகுதியில் ஆட்சிகள் புரிந்ததை வரலாறு கூறிக் கொண்டு இருக்கும் பொழுது)

அன்னியர்கள் என்று வழங்கப்படும் அவர்கள் மண்ணின் மைந்தர்களாக அறியப்படும் தமிழர்களை அழிக்க முயல்வது எதனால் என்றக் கேள்வி உங்களுக்கு முக்கியமாக படுகின்றதோ இல்லையோ தமிழர்களுக்கு நிச்சயமாய் முக்கியமான ஒரு கேள்வியாகத் தான் இருக்கின்றது.

மேலும் பிராமணர்கள் தமிழ் இனத்தின் தலைவரான திரு.காமராஜர் அவர்களையும் கொல்ல முயற்சித்து இருக்கின்றார்கள் என்ற வரலாற்றையும் இங்கே உங்களுக்கு தெரிவிக்க விரும்புகின்றேன்.

மேலும் ஆச்சர்யமாகத் தான் இருக்கின்றது...ஒரு மலையாளி எங்கே சென்றாலும் மற்றொரு மலையாளியை அழைத்துக் கொண்டு விடுவான் என்று மலையாளிகளின் ஒற்றுமையை பெருமையாக யூதர்களின் ஒற்றுமையைப் போல் பேசும் மக்கள் காலங்களில் தமிழகத்தின் மேற்கு கடற்கரையில் வந்து குடி அமர்ந்த யூதர்களையும் இன்றைய மலையாளிகளையும் ஏன் ஒற்றுமைப்படுத்தி பார்க்கவில்லை என்பது நிச்சயம் ஆச்சர்யமாகத்தான் இருக்கின்றது.

சரி இருக்கட்டும். நீண்ட நெடிய வரலாற்றினை சுருக்கமாகப் பார்ப்பது என்பது கடினமான ஒரு செயல் தான் இருந்தும் தமிழர்களான நாங்கள் எதனால் உங்களின் மரணத்திற்கு காரணமாக காட்டப்பட்டு அழிக்கப்பட்டுக் கொண்டு இருக்கின்றோம் என்பதனை அறிய இந்த வரலாறு தேவைப்படத் தான் செய்கின்றது.

இப்பொழுது எப்படி உங்களின் மரணத்திற்கு பழியினை தமிழ் இனம் சுமக்க நேர்ந்தது என்பதனை நாம் காண வேண்டி இருக்கின்றது....!!!

கடிதம் தொடரும்....!!!

பி.கு:

1) இவை சில நூல்களில் இருந்தும் பதிவுகளில் இருந்தும் நான் அறிந்துக் கொண்ட கருத்துக்களைக் கொண்டு எழுதுவதே ஆகும்...மாற்றுக் கருத்துக்கள் இருந்தால் தெரிவிக்கவும்...விவாதிக்கலாம்...!!!

9 கருத்துகள்:

Good article in different angle.Sathi

இதை ஒரு புத்தகமாக தொகுக்க வேண்டும்.

அப்பாடா!
ஒரு வழியா சுத்தி வளைச்சு மூக்கத் தொட்டாச்சு.விடுதலைப் புலிகளைத் தவிர மற்ற எல்லோரையும் காரணம் காட்டியாச்சு. தயவு செஞ்சு இத ஒரு புத்தகமாப் போடுங்க. நல்லா இருக்கும்.

@ Kasi Viswanathan,

Through your Comments i understand that you are pretty much sure that LTTE Murdered Rajiv Gandhi and the Case was handled in the riteous way that could ever be possible.

But i have Doubts whether you went across any of the Links that i had mentioned in the Posts my friend for they have many questions in them which are even now un answered. Few of the Questions are below,

File No. 8-1-WR/JSS/90/Vol.III—containing notings of bureaucrats regarding security arrangements for Rajiv Gandhi from November '89—was lost from the PMO in '91. Later, it was doctored and reconstructed by the Narasimha Rao government before it was submitted to the Jain Commission.

• File No. 1/12014/5/91-IAS/DIII reported missing since 1995. It pertained to the terms of reference of the Verma and Jain commissions of inquiry.

File containing intercepted messages from foreign intelligence agencies, said to be addressed to Chandraswami and Janata Party president Subramanian Swamy, destroyed by senior officials in the PMO.

• File on IB's assessment of the role played by Zail Singh and Chandraswami in 1987 to topple Rajiv Gandhi missing.

File with records of official briefings by intelligence agencies on the assassination to Rao's home minister S.B. Chavan missing. The former minister con-firms he was briefed orally.

• The April 20, 1991, wireless intercept with the leading question—should Rajiv be killed in Delhi or Madras?—missing.
• File relating to the Rao government's attempt to wind up the Jain Commission is still withheld from the panel.

There are many and many more Questions and i hope u are aware of all them and have answers to them all and only so you are blaming LTTE for the murder of rajiv gandhi!!!

If you Don't have answers...I'm sorry to Say this..better find those answers and then Come with your conclusions of blaming LTTE here...Cos Till then Seriously Noone will give a Damn to Meaningless Comments here my friend!!!

@ vazhipokkan,

I will answer your questios in the same way.

why not the LTTE had a hand on this missing files?
well, if you search for a motive, the LTTE is the separatist organizasion found that the land of Tamil was a perferect set up for the assassination of Rajive that could topple the political scenario at the National level and that resulted toppled political scenario at the national level might have given the LTTE a grip over the Tamilnadu as already they had sowed the grip of fear in the Srilankan tamils at the gun point. This might yield a further 'broadened outlook' for the LTTEs to capture and rule over the Tamilnadu as a vengeful action for their muteness?

Simply, why not the LTTE have a hand in the missing files? don't tell me they could not.They were havin a plan B to assassinate the Rajive in Delhi, if they fail in their first attempt. Then it is presumed that they might have a hand in the National capital also. who knows ? the same bhramins and malayalis might have extended a helping hand in this mission since as you said they might be the "beneficiaries' in the assassination so that both the parties had their direct and indirect benefits.

Doesn't it sound nice to hear?

@Kasi Viswanathan,

Let me Get few things Straight,

So you are saying that LTTE Had the Powers to Control the Prime minister of India (Narashima Rao then), P.Chidambaram, Subramanian Swamy and all the Big heads of India....and they used Subramanian Swamy and Chandraswamy for their purposes...and they wanted the proofs to be altered by them when all the Above were Blatantly Blaming LTTE for the Murder of Rajiv Gandhi :)

Does it Make Any sense?

If they had such Powers to Control the Prime minister of India they would have got separate EELAM long time before.

And to get Few things Correct

//the LTTE is the separatist organizasion//

They are a Freedom fighting organization who were fighting for their homeland... Please learn history

http://vazhipokkanpayanangal.blogspot.in/2013/03/2.html
http://vazhipokkanpayanangal.blogspot.in/2013/03/3.html

//This might yield a further 'broadened outlook' for the LTTEs to capture and rule over the Tamilnadu as a vengeful action for their muteness?//

Stupidest Point i have ever heard. LTTE only wanted what was their Homeland...and i think you don't even know the history of Eelam and sinhalese... LTTE didn't even dream of occupying a single piece of Sinhalese Land they only Wanted their homeland Tamil eelam. When such is the case, imagining that they wanted to capture Tamilnadu is the Stupidest point that anyone can muster.

Only one who doesn't know abt freedom struggle, Politics, and history could think of things like that.

I hope u r not such a one and would go through history and get the Correct knowledge.

//http://www.outlookindia.com/article.aspx?204614//

@ Kasi Viswanathan,

And do forgive me if you find my Comments A bit rude. I never want to be rude to anyone even in comments...

But on seeing your comments i could only sense a hatred to blame LTTE without even spending time to know the true history or even to think about that. Usually discussions with those people never go anywhere... They want to Blame LTTE with their Eyes Closed.

Cos the truth would hurt them.

So what are your views on Subramanian Swamy and Chandra swamy?

And what do you say abt the reports saying Chandrasaamy and Narashima Rao Tried to conspire against Rajiv Gandhi during 1985 itself?

Do u know that history?

Tell me the History you know about Tamil eelam. And we shall discuss.

ஐயா தாங்களின் சில பதிவுகளை(முக்கியமாக தமிழர் வரலாறு அறிவியல்) என்னுடைய ப்ளாக்கிலும் பதிவிட விரும்புகிறேன் அதற்க்கு தங்களின் அனுமதி கிடைக்குமா ?

@BKCJEM,

எவற்றையும் மாற்றாது தாராளமாக பதிவிட்டுக் கொள்ளுங்கள் நண்பரே!!!

பயணிகள்

வலைப்பதிவு காப்பகம்

பயணித்தோர்

பதிவுகள்

வருகைப்பதிவு

இன்ட்லி