இரவெல்லாம் எரியும் விளக்காய் - நிலவு
பகலும் சேர்த்து எரியும் நிலவாய் - நீ
நீயாய் - நான்
நாமாய்க் - காதல்!!!

0 comments:

பயணிகள்

Blog Archive

பயணித்தோர்

பதிவுகள்

வருகைப்பதிவு

இன்ட்லி